Setter maksgrense for statsstøtte og kWt-pris på utbygging av første trinn av Sørlige Nordsjø II

Regjeringen vil sette et øvre statlig tak på 15 milliarder kroner for statsstøtten til utbygging av første trinn på Sørlige Nordsjø II.

Olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre under dagens pressekonferanse
Olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre under dagens pressekonferanseFoto: SMK

– Vi mener en modell med prekvalifiseringsrunde etterfulgt av egen auksjonsrunde vil bidra til så lite statsstøtte som mulig, sier Aasland.

Makspris

Selve kapasiteten på første trinn på Sørlige Nordsjø II skal være på maksimalt 1400 MW, maksimalt 1500. En prekvalifiseringsrunde skal gjennomføres, der minimum seks, maksimum åtte utbyggere blir kvalifisert.

Deretter skal det gjennomføres en auksjonsrunde der én aktør vil få tildelt området og statsstøtte.

– Vi legger opp til en tosidig differansekontrakt som gir risikoavlastning med minimum månedlig kraftpris til utbygger, samtidig som staten får overskudd ved høy kraftpris. Slik bidrar vi til å ta ned risikoen. Øvre tak settes til 15 milliarder kroner. Makspris blir 66 øre kWh. I budrunden vinner aktøren med lavest budpris, sier Aasland.

Auksjonen blir åpen og skal foregå etter såkalt engelsk modell.

Gjennomføringskraft viktigst

I prekvalifiseringsrunde vil kompetansen og gjennomføringskraften til utbyggerne vektes 60 prosent. Deretter følger bærekraft med 20 prosent og positive lokale ringvirkninger med 20 prosent.

– Vi har gjort noen generelle endringer etter innspillene som kom i innspillsrundene. Blant annet er hensynet til natur og miljø spisset, sier Gahr Støre.

Søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II er satt til 4. august, og auksjonen skal etter planen holdes i løpet av året.

Åpner for kabler

Ett av stridsmomentene i forarbeidet til ulysnignene har vært spørsmålet om utenlandskabler og eierforholdet rundt kabler.

For første trinn på Sørlige Nordsjø II vil det bli såkalt radial nettløsning med kabel kun til Norge. Dette har havvindindustrien sett på som uheldig med tanke på lønnsomheten i prosjektet.

Terje Aasland mener løsningen gir seg selv for Sørlige Nordsjø II.

– Her trenger vi all kraften selv, sier Aasland.

Det er utbygger som legge og eie kabler.

Gahr Støre er imidlertid klar på at man vil ta med innspillene om utenlandskabler når andre del av utbyggingen her og fremtidige utbygginger skal planlegges.

– Vi har mulighet til å bygge ut havvind langt ut over Norges behov for kraft og dermed bidra til den europeiske kraftbalansen. Samtidig gir hybridkabler oss tilgang til strøm fra andre land. Dette gjelder utbygginger på sokkelen i Sør-Norge. I nord er avstandene for lange, sier Gahr Støre.

Departementet vil nå fremme en proposisjon for Stortinget med forslag om fullmakt til å inngå en tosidig differansekontrakt. Eventuell statsstøtte på opp mot 15 milliarder er betinget av Stortingets samtykke.

Differansekontrakten vil bli ferdigstilt og offentliggjort i god tid før søknadstidspunktet.

(Copyright)
Publisert 29. March 2023, kl. 12.05Oppdatert 29. March 2023, kl. 12.05