Sjekk liste: Norge bygger havvind verden over

Her er listen som viser at Norge er offensive på havvind om vi ser på utbyggersiden.

Fra Equinors flytende havvindpark Hywind Tampen.
Fra Equinors flytende havvindpark Hywind Tampen.Foto: EQUINOR

Mens konsesjonsplanene på norsk sokkel er en parentes i den globale havvindutviklingen, har norske utbyggere tatt en aktiv posisjon i det internasjonale markedet. Norske selskaper er representert i 12 ulike konsortier som enten planlegger, har søkt om eller er i gang med utbygging verden over.

Tidenes første var norsk

Equinor har vært en pioner på havvind. Allerede i 2009 ble havvindmøllen Hywind Demo satt opp i havet vest for Karmøy, som den første i sitt slag. Hywind-konseptet ble opprinnelig utviklet av Dagfinn Sveen i 2001 på Norsk Hydros avdeling for ny energi. Konseptet ble patentbeskyttet.

Ved daværende Statoils overtagelse av Hydros oljedivisjon i 2008, ble Hywind også overført Statoil. Statoil ble i 2018 også operatør for verdens første flytende vindpark, Hywind Scotland.

Internasjonal liste

Felles for mange av konsortiene som nå jobber for utbygging, er at de er i en søknadsfase i forhold til å få konsesjon. Flere ønsker seg blant annet utbygging på de to norske feltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Men noe er også håndfast. Aker Offshore Wind og Ocean Winds har fått flere lisenser i Sør-Korea. Deep Wind Offshore har sikret eksklusivitet på et omfattende vindprosjekt i Sør-Korea.

Og Equinor er i gang med byggingen av Hywind Tampen i Skottland, den første vindparken i verden som skal levere strøm til olje- og gassplattformer.

Her er en oversikt over norske involveringer i ulike markeder:

 • Selskap
 • Markeder
 • Equinor, Hydro og RWE
 • Hele verden
 • Norseman Wind og EnBW
 • Europa
 • Aker Offshore Wind og Statkraft
 • Europa, Sør-Korea
 • Vårgrønn og Agder Energi
 • Storbritannia
 • NorSea og Parkwind
 • Belgia, Tyskland, Irland
 • Fred. Olsen, Hafslund Eco og Ørsted
 • Hele verden
 • Deep Wind Offshore
 • Sør-Korea
 • Seagust
 • Europa
 • Equinor og Vårgrønn
 • Hele verden
 • Aker Offshore Wind
 • Europa, Sør-Korea
 • Magnora Offshore Wind og Technip
 • Europa, USA
 • Shell, Lyse og BKK
 • Europa
Kilde: NORWEP
(Copyright)
Publisert 9. November 2022, kl. 04.34Oppdatert 9. November 2022, kl. 11.10