Slik vil fiskelobbyen og havvindlobyyen unngå storkonflikt

Ny metode for å unngå konflikt: – Jeg mener dreieboken er kjempeviktig. Vi får noe såpass konkret så tidlig inn i denne fasen, sier statssekretær.

Audun Maråk i Fiskebåt, Hildegunn Blindheim i Offshore Norge og Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag i etterkant av framleggingen.
Audun Maråk i Fiskebåt, Hildegunn Blindheim i Offshore Norge og Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag i etterkant av framleggingen.Foto: Robert Nedrejord

På Gardermoen tirsdag lanserte organisasjonene Fiskarlaget, Fiskebåt og Offshore Norge sin dreiebok for hvordan storkonflikter skal unngås når regjeringens havvindambisjoner skal gjennomføres.

– En dreiebok er litt spesiell: den bruke blant annet i teater for å bestemme hvem som gjør hva, fortalte innleder Turid Øygard i Offshore Norge da arbeidet ble presentert, ifølge Fiskeribladet.

Enige om fiskerihensyn

Arbeidsgruppen bak, som ifølge organisasjonene har bestått av blant annet yrkesaktive fiskere, går blant annet ut på at:

  • At utbygging av vindkraft i norske havområder skal bidra til å dekke samfunnets behov for fornybar energi, samtidig som en tar hensyn til miljøet og fiskerinæringen.
  • At vindkraft til havs ikke skal bygges ut i viktige fiske- eller gyteområder. Det skal også tas nødvendig hensyn til vandringsruter for viktige bestander.
  • Områder som er foreslått, og/eller åpnet for utbygging av havvind, må utnyttes best mulig. Både myndighetene og næringene må derfor helt fra start legge vekt på arealeffektivitet.
  • At all utbygging av vindkraftverk til havs må bygge på tilstrekkelig god kunnskap om effekter på havmiljø og fiskeri.
  • At det fra start må være et statlig ansvar for å stille klare vilkår, inkludert finansiell sikkerhet, som sikrer fjerner av fjerning av vindkraftanlegg etter endt drift.

Konflikt kan føre til utsettelser

Selv om mye av medlemsmassen til organisasjonene Offshore Norge består av olje- og gassinteresser, har den også fått flere havvindmedlemmer de siste årene, pluss andre næringer som ønsker å komme seg på havet etter hvert.

Administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge.Foto: Per Thrana

Administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge fortalte at det gjenstår mye arbeid for å skaffe en felles forståelse over hvilke areal som trengs i havvindutbyggingen.

– Det er fremdeles bekymringer fra fiskeriene, blant annet gjennom ulike tall man er blitt presentert for, fortalte hun.

– Fiskebåt og Fiskarlaget pratet mye om jobben de må gjøre for å overtale sine medlemmer. Gjelder det samme for deres medlemmer?

– Vår jobb ligger ikke i å overtale, men å gjøre en god nok jobb for å informere medlemmene, sier hun til Fiskeribladet.

Hun forteller at det blir viktig for dem å fortelle hvorfor dreieboken må brukes:

– Om vi ikke får til sameksistens kan det både skje forsinkelser i utbygging, eller vi kan ende i en situasjon der mindre areal enn ventet blir avsatt til havvind, sier hun.

Dårlige erfaringer

Administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt fortalte at det har vært en god dialog blant organisasjonene i arbeidet. Arbeidet ble lansert under den tredje «Havvind og fisk»-konferansen tirsdag.

Fra scenen fortalte Maråk at Fiskebåts medlemmer har dårlig erfaring fra tidligere olje- og gass-utbygginger i Nordsjøen.

Administrerende direktør i Fiskebåt Audun Maråk.Foto: Julie Arntsen

– De føler seg overkjørt, og er redd for at det samme kan skje igjen, sier han.

Fiskerorganisasjonene fortalte at de selv om de tirsdag sto på scenen med Offshore Norge og var enige om prinsippene, får de trolig en større jobb i å overtale og informere egne medlemmer om veien videre.

– Hvordan skal dere få det til?

– Politikerne og organisasjonene må gå foran. Vi må vise til praktisk handling for å bli tatt på alvor, sier Maråk til Fiskeribladet.

– Vi må vise at vi blir hørt, følger leder Kåre Heggebø i Fiskarlaget opp.

Maråk viser blant annet til at fiskerne har innkassert en seier der staten valgte bort oppvekstfelt for tobis ved havvindområdet Sørlige Nordsjø II.

– «In the end» er det resultatet for fiskeriene som vil bli avgjørende om det blir en god sameksistens eller ikke, sier Maråk til Fiskeribladet.

Han stiller også spørsmål om lønnsomheten ved å bygge ut havvind.

– Jeg tror økonomien vil fremtvinge nedskalering av målsetningen for flytende havvind. Og at vi må få på plass andre energikilder enn bare havvind for å nå målet om 30 gigawatt, sier han.

Statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet.Foto: Robert Nedrejord

Statssekretær: – Kjempeviktig

De fleste kom på scenen tirsdag var klare på at konflikter mellom fiskerne og havvindnæringen vil skje. Mest klar på det var trolig statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet.

– Det er helt klart det blir konflikter, fortalte hun fra talerstolen.

Til Fiskeribladet sier hun at regjeringen skal gjøre det den kan for å dempe konflikter.

– Men årsaken til situasjonen i dag er at det eksisterer to ulike interesser, sier hun til Fiskeribladet.

– Denne dreieboka, kommer regjeringen til å bruke synene i den?

– Vi er nødt til å ta all tilgjengelig informasjon på alvor. Jeg mener dreieboken er kjempeviktig. Vi får noe såpass konkret så tidlig inn i denne fasen, sier Sæther.

(Copyright)
Publisert 7. June 2023, kl. 05.20Oppdatert 7. June 2023, kl. 05.20