Stortinget avviser kjernekraft i Norge

Høyre og Frp har levert inn hvert sitt forslag om å øke den nasjonale kunnskapen om kjernekraft, men forslagene ble torsdag avvist i Stortinget.

Høyre og Frp ønsker å øke kunnskapsgrunnlaget om kjernekraft, men regjeringspartiene og SV og MDG sier nei.
Høyre og Frp ønsker å øke kunnskapsgrunnlaget om kjernekraft, men regjeringspartiene og SV og MDG sier nei.Foto: Shutterstock
Det viser innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen. Begge partiene hadde forslag i flere punkter. Grovt oppsummert lød de slik:
  • Høyre: Norge bør ta en aktiv rolle i den internasjonale utviklingen av ny kjernekraftteknologi, deriblant thorium. Det bør utredes hvilke behov Norge har for kjernekraft frem mot 2050. Det bør vurderes om Norge skal melde inn EUs forskningsprogram EuroFusion.
  • Frp: Det bør settes av forskningsmidler slik at Norge kan ta en aktiv rolle innen kjernekraft. En kartlegging av norske thorium-forekomster må igangsettes, og det bør opprettes en norsk kjernekraftmyndighet. Utrede mulighetene for saltsmeltereaktorer og små modulære reaktorer.
Forslagene var altså ikke å åpne for kjernekraft i Norge, men å på ulike måter øke kunnskapen om energiformen. Begge ble avvist av stortingsflertallet med regjeringspartiene og SV i spissen, melder Europower.

– Ikke aktuelt

Ap og Sp, SV og Venstre har samlet seg om følgende merknad:

– Det er i dag ikke aktuelt å bygge konvensjonelle kjernekraftverk i Norge. Såkalte små modulære kjernekraftverk vil ikke være kommersielt tilgjengelige tidsnok til å kunne dekke opp en viktig del av det økte norske kraftbehovet innen 2030, skriver de.

De viser til at Norge ikke har kompetanse innen bruk av kjernekraft som en del av kraftforsyningen.

– Andre land står derfor nærmere til å kunne utvikle teknologien bak små modulære kjernekraftverk, skriver de.

Ap og Sp poengterer at frem mot 2030 må det satses på de energiteknologiene som raskest kan bidra med ny kraftproduksjon.

– Bør ikke utelukke mulighetene

Høyre og Frp svarer med at kraftproduksjonen ikke bare må økes frem mot 2030, men også videre frem mot 2050.

– Energipolitikken må svare både på kortsiktige og langsiktige behov. Satsing på fornybar kraft på kort sikt bør ikke utelukke mulighetene for å utrede behov Norge eventuelt har for kjernekraft på lengre sikt, skriver de.

Innstillingen viser at Høyre og Frp fikk med seg alle de andre opposisjonspartiene på følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft som del av energimiksen frem mot 2050.»

– Vi mangler kompetanse

Men nei, i samarbeid med SV avviser regjeringspartiene dette forslaget også.

Joda, alle de tre partiene skriver at de er opptatt av å følge med på utviklingen, men at det ikke skal satses på kjernekraft i Norge nå.

– Atomkraft vil på kort sikt uansett ikke spille noen rolle i arbeidet med å kutte norske utslipp. Både fordi vi mangler kompetanse og fordi det vil ta altfor lang tid å utvikle den nye typen atomkraft, skriver SV.

Til slutt er det ulike flertall som stemmer ned to kjernekraft-forslagene. Når det skal voteres i salen kommer Ap, Sp, SV og MDG til å stemme ned Høyre-forslaget.

Når det skal voteres over Frp-forslaget vil i tillegg Høyre (!) og Vestre stemme imot.

(Copyright)
Publisert 28. April 2023, kl. 04.54Oppdatert 28. April 2023, kl. 04.54