Ti energiprosjekter deler pott på 81 millioner kroner

Forskningsrådet med ny bevilgning til forskning og utvikling innen miljøvennlig energi.

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, deler ut millioner til energiprosjekter.
Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, deler ut millioner til energiprosjekter.Foto: Vidar Ruud

Totalt ti prosjekter får penger fra Forskningsrådet til forskning og utvikling innen miljøvennlig energi. Tre av prosjektene er innen vindkraft og tre er innen batteriteknologi.

– Vi har en energikrise, og verden trenger mer fornybar energi. Innovasjonsprosjekter som dette er viktige i den grønne omstillingen av norsk næringsliv og for klimaet og naturen, uttaler Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

– Disse vindkraft- og batteriprosjektene kan bli viktige for videre utvikling av norske teknologimiljøer og norsk næringsliv på området. Norge er en verdensledende energinasjon, men likevel trenger vi mer forskning og innovasjon for å styrke norsk næringsliv og bidra til FNs bærekraftmål, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Flytende vindturbiner

Salar skal utvikle et nytt kontrollsystem som kan muliggjøre et modulært konsept for flytende vindturbiner med ett enkelt forankringspunkt, dette kan bidra til å senke kostnadene for flytende havvindproduksjon.

Ankerkjetting for flytende havvind og olje- og gassinstallasjoner må inspiseres jevnlig. I forkant av inspeksjonen må marin groe og overflaterust fjernes. Oceantech Innovation skal utvikle ny metode for å rengjøre kjetting uten at den må tas opp av vannet. Prosjektet har også relevans til andre bransjer, som fiskeoppdrett og flytende solkraft.

Vindkraftverk i kalde områder, slik som Norge, har utfordringer med ising på vindturbinene. Denne isen kan bli kastet fra vindturbinene, eller falle rett ned. Dette kan medføre stygge skader på mennesker, dyr, båter, biler, eller annen infrastruktur i nærheten av vindturbinene.

Norconsult skal lede et prosjekt som skal videreutvikle metoder og implementere ny teknologi for å redusere risiko for skader og ulykker som følge av ising på vindturbiner.

Batteri-teknologi

Batteriteknologi, særlig for elektrifisering av transport, er definert som et område med muligheter for ny, bærekraftig verdiskaping.

Kongsberg Automotive skal i samarbeid med SINTEF Industri utvikle kunnskap og produkter for termisk regulering i tunge elektriske kjøretøy. De vil utvikle nye kontrollenheter, sensorikk, kraftelektronikk og integrerte termiske styringssystemer, samt komponenter som koblinger, rør og ventiler.

Corvus Energy skal samarbeide med IFE og Norner Research for å utvikle metoder for å klassifisere battericeller for gjenbruk. Ideen er å sjekke batteriforseglingen ved hjelp av CT-scanning.

Wai Environmental Solutions skal samarbeide med NTNU og SINTEF Energi for å utvikle produksjonsprosesser for hardt karbon fra biomasse. Dette skal kunne brukes som anodemateriale i potensielt billigere og mer bærekraftige natrium-ion batterier.

I tillegg er det tildelt finansiering til prosjekter innen hydrogen, solenergi og energibruk i bygninger.

Prosjektene som har fått midler:
(Copyright)
Tema Bedrift Prosjekttittel Beløp i tusen kroner
Batterier CORVUS ENERGY AS Seal integrity analysis of maritime battery cells for 2nd life applications 4990
Hydrogen GREENSTATION AS Fleksibel effektutnyttelse på energistasjoner for å unngå effekttopper fra hurtiglading og hydrogenkomprimering. 5675
Vindkraft NORCONSULT AS Sikker drift av vindkraftverk i vinterklima 4783
Solenergi OCEAN SUN AS Improved yield, lifetime and LCOE of floating solar power plants 4200
Batterier KONGSBERG AUTOMOTIVE AS New components and systems for thermal management of electrical vehicles 10000
Vindkraft SALAR AS Yaw control of single point moored floating wind turbines 4877
Hydrogen YARA INTERNATIONAL ASA Fast discovery of new functional materials for greening industry 11297
Vindkraft OCEANTECH INNOVATION AS Mooring chain cleaning robot (SeeMoor) 11208
Energibruk i bygg ENTRO AS EntroInnova: Digital forsterkning av energiøkonomisering 14400
Batterier WAI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS AS Conversion of BIOmass resource from forest industry into hard carbons as greener sodium ion battery ANODE (BIOANODE) 9984
Publisert 16. December 2022, kl. 04.29Oppdatert 16. December 2022, kl. 04.29