Tror havvindfartøy vil være en lukrativ satsing både for dagens og framtidens aktører

– Vi ser liten fare for overkontrahering i overordnet forstand. Samspillet mellom olje og gass på den ene siden og havvind på den andre åpner store muligheter for denne fartøygruppen.

Jesper Skjong i Fearnley Offshore Supply.
Jesper Skjong i Fearnley Offshore Supply.Foto: Bob Rust

Det sier analytiker Jesper Skjong i Fearnley Offshore Supply.

Flere fartøystyper

– Med de utbyggingsplanene som foreligger på havvind globalt, sammen med tiltakspakken for olje og gass her til lands, er det behov for mye mer tonnasje. På generelt nivå ser vi dermed denne kontraheringen som akkurat det markedet trenger, sier Skjong.

Montering og frakt av turbiner og fundamenter, kabellegging, service og drift, frakt av personell: Det er en hel rekke havvindoperasjoner som krever og vil kreve stadig flere spesialiserte fartøyer etter hvert som utbyggingene skrider frem nasjonalt og globalt.

Edda Wind er ett av de norske rederiene som nå bygger seg opp på havvind.Foto: Edda Wind

Stadig mer spesialisert

Den spesielt spennende dynamikken mellom olje og gass på den ene siden og havvind på den andre kan eksemplifiseres gjennom situasjonen for dagens førstegenerasjon serviceoperasjonsskip, såkalte SOV-er.

Mange av SOV-er som nå er under bygging representerer økt spesialisering i forhold til første generasjon flåte. Blant annet får de stadig større lugarkapasitet, samt grønne energibærere som er mer i takt med etterspørselen i havvindmarkedet.

Dagens flåte settes dermed under press fra nybyggene, spesielt når førstnevnte kommer ut av kontraktene de ble bygget opp mot.

– Men førstegenerasjonsfartøyene kan brukes både til olje og gass og havvind. Når behovet vokser så kraftig fremover som våre prognoser tilsier, vil vi trolig se en vekselvirkning der nye fartøyer går til visse deler av markedet mens eldre fartøy får oppdrag i andre deler der krav til driftsdyktighet og kapasitet er mindre, sier Skjong.

Unikt norsk samarbeid

Både Danmark, Nederland, Storbritannia og en rekke asiatiske land ligger langt foran Norge når det gjelder utbyggingstakt i havvind.

Integrated Wind Solutions AS satser på såkalte «walk-to-work» vindservice-fartøyer som «IWS Skywalker».Foto: Integrated Wind Solutions

Det er ennå ikke tildelt lisenser på Sørlige Nordsjø II, Norges første kommersielle havvindpark. Med den voldsomme utbyggingen andre land er i gang med, kunne man kanskje frykte fartøysmangel når norsk aktivitet blir en realitet.

Dette er Skjong ikke redd for.

– Norge er i en særposisjon med en komplett maritim verdikjede. Bransjen er nøkkelferdig for samarbeid, og norsk innovasjon er verdensledende. Det betyr at byggingen av fartøy skjer i tett kontakt mellom flere norske aktører. Dermed bør tonnasjen være sikret, sier han.

Økonomisk usikkerhet

Byggingen av nye spesialfartøy for havvind er kapitalkrevende virksomhet. En av de mulige utfordringene for rederier som er inne i eller bygger for å komme inn i havvindsegmentet, handler om økonomi og fremdrift i utbyggingen offshore.

– Vi ser at de økonomiske rammene rundt havvind blir satt under press. Dette kan føre til forsinkelser. I tillegg kan problemer i leverandørkjeden bidra i samme retning. Da kan vi oppleve at også skip som er bygget til forventede kontrakter blir stående uten oppdrag etter at investeringen er gjort, sier Skjong.

CTV-problematikk

Utsettelser i utbygging kan være spesielt krevende for CTV-markedet – crew transport vessels. Blant rederier som spesialiserer seg på disse fartøyene har man nå sett konkurser, blant annet fordi det er store sesongsvingninger.

I perioder har over halvparten av flåten vært uten oppdrag.

– Det er nye CTV-er under bygging samtidig som markedsbalansen nå er svak. Kommer det utsettelser på havvind i tillegg, oppstår det misforhold mellom tilbud og etterspørsel. Da kan vi få en situasjon som minner om byggeboomen på supplyskip for rundt ti år siden, da det fortsatte å komme nybygg også etter at kapasiteten var fylt, sier Skjong.

Optimistisk nykommer

Svein Leon Aure, administrerende direktør i Norwind Offshore.Foto: Norwind Offshore

Det relativt ferske rederiet Norwind Offshore, som satser målrettet på havvind, kjenner seg igjen i analysen fra Jesper Skjong.

– Før Norwind Offshore ble startet, gjorde vi analyser som viser mye av det samme som analytikere nå trekker frem, sier administrerende direktør Svein Leon Aure i Norwind Offshore.

MS «Norwind Breeze», rederiets første fartøy, ble overlevert fjor. Fartøyet ble opprinnelig bygget som et plattformforsyningsfartøy utviklet for olje- og gassmarkedet, og er bygget om til et servicefartøy som skal operere innen fornybar energi til havvindparker.

– MS «Norwind Breeze» fikk vi først inn på en kontrakt for Ørsted og utbyggingen av Hornsea 2 på britisk sokkel. Nå er det i oppdrag for Vestas utenfor Tyskland, sier Aure.

(Copyright)
Publisert 31. January 2023, kl. 04.38Oppdatert 31. January 2023, kl. 08.39