Nye Leinebris vil bli utrustet med en stor batteripakke og tre generatorsett for dieselelektrisk framdrift.

Reder Paul Harald Leinebø og styreleder Åge Uran i Leinebris AS har inngått avtale om nybygg med det tyrkiske verftet Tersan Shipyard, design skal leveres av Skipsteknisk. Det opplyser Leinebris AS i en pressemelding.

Båten får en lengde på 64,90 meter og en bredde på 15 meter.

Den skal rigges med Asimut-thruster i hekk og baug for mer effektiv energibruk og manøvrering. Målet er å nyttiggjøre all energi som produseres om bord, og båten har elektrisk dekksutstyr og vinsjer.

– Vi ønsker å fiske for fremtiden og ta vare på de ressursene vi har på best mulig måte. Da må vi både tenke nytt og bygge nytt, sier Leinebø til Fiskeribladet.

Stor redskapsfleksibilitet

I meldingen opplyses det at nye Leinebris blir det første fartøyet som kombinerer line, snurrevad og garn. Tanken er at dette skal gi redskapsfleksibilitet og samtidig gi mindre klimaavtrykk.

– Dette vil optimalisere og effektivisere fiskeriet, der vi kan tilpasse valg av redskap etter sesong og fiskemønster, sier styreleder Åge Uran i Leinebris i meldingen.

Det nye fartøyet vil også få RSW-tanker for å kunne føre fisken levende om bord og til produksjon, og med muligheter for å losse direkte fra tankene til land.

– Alt dette gjør vi for å oppnå best mulig kvalitet på fisken vi tar om bord. Som linefiskere vet vi hvor viktig det er, og har troen på å videreføre kunnskapen og erfaringene vi sitter med fra linefiske til snurrevad, sier Leinebø.

Fra venstre: Reder Paul Harald Leinebø, styreleder Åge Uran, Øyvind Uran og Christer Remø Leinebø fra Leinebris AS. Foto: Leinebris AS

Stå klart om to år

Dobbelt lastedekk, overbygde arbeidsdekk og moonpool skal sørge for sikre arbeidsforhold for mannskapet om bord.

Det legges opp til ensilasje-produksjon og å anvende alle biprodukter fra fisken. Nybygget skal etter planen være klar til å tas i bruk om to år.