Det sier Håvard Vollset Lien, direktør for forskning og utvikling i Vard Group. Skipsverftskonsernet med hovedkontor i Ålesund har siden i fjor høst vært en del av forskningsprosjektet NuProShip 1 (Nuclear Propulsion of Merchant Ships).

Målet her er å designe små, modulære kjernereaktorer (SMR) for framdrift av store fartøy. NuProShip mottok i vår 10 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådets Maritim 21-strategi.

Ser på innbygging

– Vår rolle er blant annet å se på hvordan en reaktor kan bygges inn i skip, hvordan systemet rundt må bygges og hvilke skip en slik teknologi eventuelt vil passe best for, sier Vollset Lien til Kystens næringsliv.

Prosjektet er initiert av NTNU og har solide, norske samarbeidspartnere som DNV, Sjøfartsdirektoratet, Knutsen OAS og Nyhill-Shipping med på laget. Svenske KTH og portugisiske ENIDH er også med.

Håvard Vollset Lien, Vard Group. Foto: Vard Group

Målet er sjøsette en liten reaktor med 25–55 megawatt effekt som ikke vil kreve store subsidier etter at den innledende utviklingsprosessen er ferdig.

Bred innovasjon

– Ferdigstillelsen ligger nok litt frem i tid. Samtidig går utviklingen veldig fort. For to år siden hadde vi ikke trodd at vi skulle være kommet så langt på forskjellige nyvinninger som vi faktisk er i dag, sier Vollset Lien.

Vard Group jobber i dag både med elektrifisering, batteri og alternative drivstoff som metanol, hydrogen og ammoniakk. Innenfor batteridrift ser konsernet spesielt på muligheter for lading ved havvindparker, slik at SOV-er kan gå på 100 prosent på batteridrift.

– Vi må ha løsninger på plass når kundene kommer og spør oss. Dermed må vi være nysgjerrige på ny teknologi og være oppdatert på det som rører seg i markedet, sier Vollset Lien.

Vil ha engasjement

NuProShip-prosjektet skal på tre forskjellige reaktortyper: Saltsmeltereaktorer, et gasskonsept med helium som kjølemiddel og brest-konseptet, som kjøles av flytende bly.

Vard Group er involvert i utvikling på en rekke ulike energibærere for å være posisjonert for fremtiden. Foto: Tommy Ellingsen

Håvard Vollset Lien tror at kjernekraft kanskje først blir realisert som energikilde for å produsere annen alternativ energi, eksempelvis hydrogen. Men han er klar på at det offisielle Norge bør innta samme offensive holdning som kysten nå i forhold til kjernekraft.

I tillegg til NuProShip-prosjektet har Ulstein allerede lansert et thorium-drevet fartøyskonsept som har skapt stor oppmerksomhet i markedet.

Tema i maritim klynge

Daniel Garden, daglig leder i den maritime klyngen GCE Blue Maritime Cluster i Ålesund, arrangerte i oktober en samling om kjernekraft som fremtidig energibærer i det grønne skiftet.

Daniel Garden, klyngeleder i GCE Blue Maritime. Foto: GCE Blue Maritime

– Vår rolle i klyngen er å belyse hva som finnes av muligheter, teknologi og kompetanse. Vi har noen forstudier gående på dette området. Det handler om å være innovative og utforske hva næringslivet trenger og hvilke muligheter som kan by seg, sier Garden.