– Det satses på maritim kompetanse

Politisk rådgiver Ingrid Endrerud i Kunnskapsdepartementet sier til Kystens Næringsliv at regjeringen lytter til nærings behov, og at det nå satses på marin kompetanse.

Hurtigruta på vei inn til Kirkenes
Hurtigruta på vei inn til KirkenesFoto: Per Thrana

– Det er satt av midler for å styrke maritim utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter, som fordeles igjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Satsningen skal være i tråd med behov i næringen og i første omgang særlig rettes mot operativ kompetanse knyttet til grønn skipsfart og digitalisering, sier Endrerud.

Lemper på regler

Det er ikke bare i tradisjonelle utdanningsløp det nå satses. 21. desember slapp Ingrid Endreruds kolleger i Nærings- og fiskeridepartementet nyheten om at det skal bli enklere for ungdommer å få lærlingekvoter i fiskerinæringen.

Det er dagens system, der alternative utdanningsløp utelukker mange unge fra lærlingekvotene, departementet vil til livs. Nå skal kandidater med godkjent lærekontrakt også få tilbud om kvote, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

– Vi har lyttet til høringsinstansene: Reglene var for strenge og førte til at for mange falt utenfor ordningen.

Kompetansepåfyll

Endrerud minner om ordningen med gratis kompetansepåfyll, som er et etter- og videreutdanning for maritim sektor.

– Maritim sektor har også fått tildelt midler gjennom ordningen med bransjeprogram. Dette for at ansatte i maritim sektor skal få tilgang på korte og relevante kompetansetilbud for å mestre omstilling og bli stående i arbeid. I tillegg er det besluttet å videreføre bransjeprogram for maritim næring i 2023, sier hun til Kystens Næringsliv.

Samfunnet behov vektlegges

Endrerud i Kunnskapsdepartementet forklarer prioriteringene i opplæringsplanen slik når Kystens næringsliv tar kontakt:

– I dimensjoneringen av det videregående opplæringstilbudet må fylkeskommunene veie ulike hensyn, som elevenes ønsker, tilgang på læreplasser lokalt og samfunnets behov for kompetanse. Vi er opptatt av at dimensjonering av det yrkesfaglige tilbudet er i tråd med arbeidslivets behov for lærlinger og fagarbeider.

Endrerud forteller at det i ny opplæringslov nettopp vil bli foreslått at det skal «legges stor vekt på samfunnets behov for kompetanse i opprettingen av skoleplasser».

(Copyright)
Publisert 23. December 2022, kl. 05.30Oppdatert 23. December 2022, kl. 05.31