Har 443 millioner i kontanter og føler seg godt rustet til å lande grønne prosjekter

Selv om Horisont Energi er i en prosjektutviklingsfase og står uten inntekter, mener selskapet at det har finansiell styrke nok til å nå mulige investeringsbeslutninger i to karbonlagringsprosjekter.

Illustrasjon av ammoniakkfabrikk Barents Blue, som er planlagt bygd i Finnmark.
Illustrasjon av ammoniakkfabrikk Barents Blue, som er planlagt bygd i Finnmark.Foto: Tek3d

Det kom frem da selskapet onsdag la frem resultatene for tredje kvartal.

De nakne tallene viser et nettotap på 15,8 millioner kroner det siste kvartalet. Likevel ser ikke gründer og administrerende direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen mørkt på fremtiden.

Karbonplaner

– Høydepunktet i tredje kvartal var lanseringen av karbonfangst- og lagringsprosjektet Errai i samarbeid med Neptune Energy. Karbonfangst og karbonlagring er avgjørende i overgangen til en fremtid med med lavere karbonforbruk. Errai-prosjektet kan spille en betydelig role ved å lagre betydelig mengder Co₂, påpeker Haukelidsæter Eidesen.

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, adm. dir i Horisont Energi.Foto: Felix André Skulstad/Horisont Energi

Med utgangspunkt i Errai vil Horisont Eneri og Neptune Energy sammen søke om lisens for karbonlagring på det nye området Olje- og energidepartementet lyste ut tidligere i år. Feltet ligger utenfor Farsund, like ved Yme-feltet, sør i Nordsjøen.

Errai-prosjektet skal etter planen motta rundt fire til åtte millioner tonn CO2 per år, med mulighet for å lagre mer i senere faser av prosjektet. Prosjektet omfatter et kaianlegg, landbasert terminal for mellomlagring av CO2 og en plan om permanent CO2 lagring i et offshore reservoar.

Ammoniakksatsing

Med solid kapital i ryggen fortsetter også Horisont Energi arbeidet med å utvikle Barents Blue. Dette er et samarbeidsprosjekt med Equinor og Vår Energi.

Her tar man sikte på å utvikle verdens første og største ammoniakkfabrikk tilnærmet uten utslipp av klimagasser. Planene omfatter en daglig produksjon på 600 tonn hydrogen som blir til 3000 tonn ammoniakk.

Årlig vil dette gi over 1 million tonn ammoniakk og omtrent 2 millioner tonn CO2 til lagring på sokkelen utenfor Finnmark.

Fabrikken skal etableres på Markoppneset i Hammerfest med gassforsyning fra Melkøya anlegget. Industrianlegget vil ha en meget høy energieffektivitet, inneha en svært høy miljøstandard og vil bidra til økt aktivitet i lokalt næringsliv.

(Copyright)
Publisert 16. November 2022, kl. 17.29Oppdatert 16. November 2022, kl. 17.29