Det sier Tanja Erichsen, prosjektleder i det ferske hydrogen-nettverket Agder H2.

Forrige uke var det kick-off for den nye satsingen, melder Næringsforeningen i Kristiansandsregionen på egne nettsider.

Greenstat ASA og Everfuel planlegger å åpne en ny hydrogenfabrikk i Kristiansand mot slutten av 2024, og det nye nettverket ser for seg at hydrogenindustrien kan bli en stor næring også på Sørlandet.

– Hydrogen er en ren og stor energibærer som passer godt for tungtransport og skipsfart. Hydrogensatsingen er allerede kommet langt i flere europeiske land. Nå løftes også Norge frem som en sentral aktør i det hydrogene markedet. Vår kystlinje, ressurser og kompetanse gir oss unike muligheter og fortrinn i den internasjonale konkurransen, påpeker Erichsen, som også jobber som senior forretningsutvikler i nettopp Greenstat.

Følgende aktører står bak prosjektet: Teknologiklyngen GCE NODE, Greenstat, Glencore, Agder Energi AS, UiA, Agder fylkeskommune og Business Region Kristiansand. Sørlandets Kompetansefond støtte der treårige prosjektet.

Fabrikkplanene til Greenstat og Everfuel
  • Anlegget er planlagt på Fiskå i Kristiansand, og kan få en elektrolysekapasitet på 60 MW i 2027.
  • Daglig produksjon av hydrogen vil være på 8 tonn etter den første fase av utbyggingen og 24 tonn når andre etappe står ferdig.
  • Everfuel og Greenstat vil også etablere et distribusjonssenter for hydrogen rettet mot maritim sektor samt bygg- og anleggsbransjen, lastebiler, busser og andre grønne energiforsyninger til industrielle kunder.
  • Hydrogenproduksjonen gir to biprodukter i form av oksygen og varme. Det er signert en intensjonsavtale med Glencore Nikkelverk for uttak av oksygen fra produksjonsanlegget.
  • Everfuel vil eie 51 prosent av prosjektet og Greenstat 49 prosent.
Kilde: Greenstad/Everfuel