Ber regjeringen revurdere grunnrenteskatt: – Dette skader næringslivet langs hele kysten

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) har allerede fått beskjed om at Kongsberg Maritime vurderer hvor de skal legge fremtidige, grønne investeringer innenfor teknologi.

Alfred Bjørlo fra Nordfjordeid sitter i næringskomiteen, for Venstre.
Alfred Bjørlo fra Nordfjordeid sitter i næringskomiteen, for Venstre.Foto: Venstre

– Grunnrenteskatten handler ikke bare om at regjeringen vil straffe laksemilliardærer. Noe av det unike i Norge er at oppdrettsnæringen har skapt stor aktivitet i den unike verdikjeden av maritime leverandører og aktører innenfor kystindustrien. Konsekvensene for disse blir store. Det kan også få store konsekvenser for fiskerinæringen, sier Bjørlo til Kystens Næringsliv

Kongsberg i tenkeboksen

Fredag presenterte han på vegne av partiet en fempunktsplan for å motvirke de negative konsekvensene av den foreslåtte grunnrenteskatten:

  • Forslaget om å beregne grunnrenteskatt ut fra spotpris (normpris), legges dødt. Skatt må beregnes ut fra reell salgspris.
  • Innføring av grunnrenteskatt-beregning utsettes fra 2023 til 2024. Da blir det en reell høringsprosess før skatten innføres, ikke bare en skinnprosess.
  • Høyere produksjonsavgift i 2023 innføres som foreslått av regjeringen.
  • Skattetrykket på de små, familieeide oppdrettsselskapene må reduseres for å unngå «salg av kyst-Norge». Venstre sier nei til regjeringens forslag om kraftig skjerpet verdifastsetting på beregning av formuesskatt og skjerpet utbytteskatt.
  • Et nytt skatteregime fra 2024 må ta mer hensyn til natur, klima og dyrevelferd.

– Regjeringens forslag om grunnrenteskatt er egentlig noe som rammer kystnæringslivet generelt, og det får også store konsekvenser for distriktspolitikken. Jeg var nylig i møte med Kongsberg Gruppen, som er et lokomotiv i maritim næring og blant annet tungt til stede på Møre. Deres beskjed var at et ekstra, særnorsk skattetrykk vil være med som beslutningsgrunnlag når de avgjøre hvor de skal satse i fremtiden. De har i dag aktivitet over store deler av verden, sier Bjørlo.

Varsler store konsekvenser

Kystens Næringsliv har allerede rapportert om at grunnrenteskatten vil få store konsekvenser for maritim bransje utenom oppdrett. Brunvoll har varslet at de får en ekstraregning på 13 millioner og at de må doble utbyttet i forhold til i dag – bare for å dekke skatteregningen.
Skipsdesignerne i Skipskompetanse har opplevd at flere oppdrag de hadde store forhåpninger om nå er lagt på is. Daglig leder Per Jørgen Silden mener forslaget kan oppfattes som umusikalsk på grensen til det tonedøve.

– Fiskeri og havbruk er vår største fornybare eksportnæring, og avgjørende for bosetting og vekst i store deler av kyst-Norge. Nå opplever vi storstilte kutt i investeringsplaner, permitteringer og aktivitetskutt i bedrifter langs hele kysten på grunn av regjeringens overraskelses-angrep på havbruksnæringen. Det er ikke bare et problem for selskapene som rammes, det er et problem for hele kyst-Norge.

(Copyright)
Publisert 11. November 2022, kl. 09.09Oppdatert 11. November 2022, kl. 09.09