Norske selskap kan få oppdrag for 1.700 milliarder på havvind. Imenco tjener allerede millioner.

59.000 havvindmøller er planlagt globalt. Teknologiselskapet Imenco i Tysvær bruker oljekunnskap til grønn omstilling. Nå har de fått en fot innenfor det galopperende havvindmarkedet.

Omstilling fra olje og gass til havvind og fornybar energi er avgjørende for norsk næringsliv.
Omstilling fra olje og gass til havvind og fornybar energi er avgjørende for norsk næringsliv.Foto: Per Thrana

– 'To måneder oljeprisen droppet i 2014 innså vi umiddelbart at vi måtte gjøre noe for å snu virksomheten. Vi hadde en strategisamling internt og valgte fire spesifikke satsingsområder. Noen av dem har falt fra, men to av dem, akvakultur og energi, har blitt særdeles viktige for oss, sier administrerende direktør Rune Bringedal i Imenco.

Selskapet omsatte i fjor for over 323 millioner kroner og har siden 2015 levert tjenester og utstyr til internasjonale havvindsinstallasjoner i Storbritannia, Frankrike, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Taiwan og USA.

Rune Bringeland, administrerende direktør i Imenco AS.Foto: Lars Lindtner

– I øyeblikket omsetter vi årlig for flere titalls millioner på fornybar energi, og det samme på akvakultur. Potensialet tilsier en dobling på begge områder allerede neste år, sier Bringedal.

Voldsom utbygging

Utviklingen i havvindmarkedet er eksplosivt. Frem mot 2040 er regjeringens ambisjon å få utlyst konsesjoner for totalt 30 GW, noe som tilsvarer rundt 1.500 havvindmøller. I en rapport laget av Thema Consulting med utgangspunkt i 50 GW utbygd havvind i norske farvann innen 2050, anslås det at norsk leverandørindustri vil få en omsetning på rundt 600 milliarder årlig bare fra hjemmemarkedet

Tar vi med det internasjonale markedet, ser ekspertene for seg oppdrag for totalt 1.700 milliarder kroner til norsk industri i 2050. I øyeblikket er det globalt annonsert prosjekter som omfatter 59.000 havvindmøller (se oversikt over omfang på prosjekter per land lenger nede i artikkelen).

Utviklet teknologien

For Imenco handlet satsingen på havvind og akvakultur om å «skru» litt på teknologien og bruke ekspertisen de har opparbeidet seg gjennom mer enn 40 år som leverandør til olje og gass.

I dag er en egenutviklet festemode for bunnfaste fundamenter til havvind en av suksessfaktorene i selskapet, sammen med en løsning for korrosjonsbeskyttelse av dypvanns fortøyningslinjer og ankerkjettinger.

– I starten var mye av satsingen basert på teknologi vi hadde som vi tilpasset til havvindmarkedet, forklarer Bringedal.

Imenco har gjort smart solutions til en del av konsernnavnet. Det er ikke tilfeldig.

– Det handler om å gjøre ting smart og pragmatisk. Gjør man det for tungvint, blir det for kostbart. På fornybar energi er kostnadene avgjørende. Innenfor olje og gass er eksempelvis skal man eksempelvis ha tonnevis med dokumentasjon. Det trengs ikke i havvindmarkedet, sier Johan Tønsberg, administrerende direktør i selskapet Imenco Corrosion Technologies.

Nøkkeltall IMENCO AS (tall i millioner kroner)
2021 2020 Endring
Inntekter 322,8 335,3 -3,7%
Driftsresultat 10,4 16,1 -35,4%
Resultat før skatt 8,6 13,5 -36,3%
Årsresultat 7,3 10,8 -32,4%
Driftsmargin 3,2% 4,8% -33,3%
Egenkapital 74,1 70,8 4,7%
Totalbalanse 239,7 217,4 10,3%
Langsiktig gjeld 51,9 50,8 2,2%
Kilde: Proff

– Sett av kapasitet

Slik Rune Bringedal ser det tre ting som er spesielt viktig om man skal få en fot innenfor havvindmarkedet.

– Det første er selvsagt at man har relevant kompetanse og teknologi som kan utvikles videre. Det er imidlertid også avgjørende å sette av tid og mannskap til å omsette ny strategi til praktisk handling. Da vi tok bestemmelsen om å satse nytt i 2014, ga vi umiddelbart én person fulltids ansvar for fornybar energi. På akvakultur hadde vi en som i tillegg skulle ivareta en del andre oppgaver, det fungerte ikke like godt, sier han.

– I tillegg må man være ute i markedet, delta på konferanser knytte kontakt med folk og få en forståelse av markedets behov. Det høres ut som en klisjé, men å finne den såkalt first paying customer er ekstremt viktig.

Ved hjelp av ROV hindrer Imenco korrosjon på fester i havvindparker.Foto: Imenco

– Gjør det for komplisert

Eirik Ellingsen, direktør for vind i Norwegian Energy Partners, mener en del norske leverandører, spesielt blant de mindre, ikke er flinke nok til å se mulighetene som nå byr seg på havvind.

– Flere ser på utbygging av havvind som konstruksjon og montering av påler og turbinblader. Havvind er imidlertid så mye mer. Om du ser på forsyningskjeden, har norske bedrifter store muligheter innen alt fra planlegging, via logistikk og ingeniør-timer til kabling, teknologi og vedlikehold, sier Ellingsen.

Gigantisk marked

Norges havvindmål er som et lite vindkast å regne sammenlignet med det som nå ute i verden. Listen over annonserte prosjekter beløper seg til en produksjon som krever 59.000 havvindmøller, og prosjektomfanget øker stadig.

I tillegg er en produksjonskapasitet på 42,9 GW allerede i drift, mens ytterligere 75,9 GW er tildelt konsesjoner og har finansiert utbyggingen.

(Copyright)
 • Land
 • GW
 • Brasil
 • 133,721 GW
 • USA
 • 114,57 GW
 • Storbritannia
 • 61,966 GW
 • Kina
 • 33,281 GW
 • Vietnam
 • 65,582 GW
 • Sverige
 • 64,404 GW
 • Taiwan
 • 43,909 GW
 • Tyskland
 • 42,774 GW
 • Australia
 • 51,542 GW
 • Danmark
 • 37,447 GW
 • Japan
 • 34,541 GW
 • Irland
 • 27,644 GW
 • Nederland
 • 22,100 GW
 • Italia
 • 25,627 GW
 • Sør-Korea
 • 23,058 GW
 • Filippinene
 • 22,475 GW
Publisert 9. November 2022, kl. 04.32Oppdatert 9. November 2022, kl. 16.31