Regjeringen vurderer å utvide kapasiteten på Utsira Nord, men én kvalifisert utbygger blir sittende igjen uten statsstøtte

Lokkemiddelet til utbyggeren som går glipp av statsstøtte er forlenget tid til å realisere prosjektet og mulighet til å søke lisens på andre havvindområder.

Regjeringen vurderer å utvide kapasiteten på Utsira Nord, men én kvalifisert utbygger blir sittende igjen uten statsstøtte
Illustrasjonsfoto: Jannicke Nilsen

Under presentasjonen av kriteriene for havvindlisensene på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II onsdag, kom regjeringen med en del endringer i forhold til høringsbrevet.

Når det gjelder Utsira Nord, åpner regjeringen døren på gløtt for en endring i noe av det som har vært kritisert fra havvindindustriens side: Maksimal kapasitet på utbyggingen.

NVE gjør vurdering

– Vi vil vurdere å øke kapasiteten på hvert av de tre områdene fra 500 MW til 750 MW, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

NVE jobber med identifisering av nye havvindområder samtidig som muligheter for kapasitetsutvidelser skal kartlegges. I forbindelse med dette arbeidet skal også kapasiteten på Utsira Nord under lupen.

Søknadsfristen for lisens på den flytende havvindutbyggingen på Utsira Nord er satt til 1. september, og på samme måte som med Sørlige Nordsjø II legges det her opp til tildeling innen utgangen av 2023.

Vekter kostnad og gjennomføring

Produksjon av fornybar kraft på Utsira Nord skal tildeles tre aktører gjennom en konkurranse basert på kvalitative kriterier.

De kvalitative kriteriene skal blant annet legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling innen flytende havvind.

Vektingen i kvalifiseringsrunden er satt opp med følgende rangering: Kostnadsnivå 2030 30 prosent, gjennomføringsevne 30 prosent, innovasjon og teknologiutvikling 20 prosent, bærekraft 10 prosent og lokale ringvirkninger 10 prosent.

Én uten støtte

Blant de tre kvalifiserte er det imidlertid bare to som vil få statsstøtte.

Den tredje aktøren vil få muligheten til å beholde prosjektområdet «for en periode». Målet er at kostnader skal kunne kuttes.

– Denne aktøren får også tilgang til å søke midler fra øvrig hjelpemiddelapparat, samt kunne delta i eventuelle fremtidige konkurranser om statsstøtte for havvind, sier Aasland.

Selve statsstøtten vil komme i form av en tosidig differansekontrakt med løpetid på 15 år fra produksjonsstart. Detaljene i støtten er ennå ikke klare.

(Copyright)
Publisert 29. March 2023, kl. 12.30Oppdatert 29. March 2023, kl. 12.34