Seks søkere får i overkant av 23 millioner kroner til grønn omstilling

Ulla-Førrefondet gir penger til rogalandsaktører.

Storvassdammen i Ulla-Førre.
Storvassdammen i Ulla-Førre.Foto: Martin NH

Ulla-Førrefondet er basert på et vederlag fra Ulla-Førrekraftverkene, det største vannkraftverket i Nord-Europa. I fondets statutter heter det at økonomisk støtte skal gis til prosjekter som omfatter grønn omstilling av næringsliv og utvikling av høyere utdanning i Rogaland.

Høy kvalitet

På styremøte denne uken valgte fondet å gi drøyt 23 millioner kroner til seks ulike aktører: Marin Energi Testsenter, Maritime CleanTech, Ryfylke IKS, Rosenberg Worley, Årdal Aqua og Universitetet i Stavanger

Totalt ble det til utlysningen for 2022 sendt inn 27 søknader med en samlet søknadssum på over 180 millioner kroner. Overvekten av årets tildeling går til havindustri og fornybar energi.

– Det er positivt at vi gjennom årets utlysning kan innvilge støtte til nyskapende prosjekter av svært høy kvalitet, prosjekter som vil være viktige bidrag til grønn omstilling, verdiskapning og økt sysselsetting i Rogaland. Det er oppløftende å se den store omstillingsevnen i næringsliv og offentlig sektor, sier styreleder i Ulla-Førrefondet, Torkel Myklebust til egne nettsider.

Dette er prosjektene

Havvind Vest: Et målrettet program for industriomstilling fra Marin Energi Testsenter AS får innvilget tre millioner kroner. Prosjektet skal etablere et program der Marin Energi Testsenter aktivt skal jobbe for at regionale leverandørbedrifter skal få utført referanseprosjekt innen havvind.

EU-mobilisering for grønn omstilling av skipsfarten fra Maritime CleanTech får innvilget 2,49 millioner kroner. Prosjektet skal bidra til grønn omstilling av næringslivet i Rogaland, ved å sikre flere aktører EU-finansiering til å utvikle grønnere skipsfart.

Ryfylke: Utdanningssenter og havbruksutdanning fra Ryfylke IKS får innvilget 5 millioner kroner. Prosjektet skal etablere et utdanningssenter for høyere utdanning i Ryfylke, og som en del av dette tilbudet opprette en bachelorgrad i havbruk.

Flex2power fra Rosenberg Worley AS fått innvilget 5,4 millioner kroner. Konseptet skal produsere fornybar energi fra vind, bølger og sol på samme flytende fundament ute i havet.

Sirkulærøkonomisk industriklynge fra Årdal Aqua AS har fått innvilget 5,015 millioner kroner. I prosjektet skal det gjennomføres en forstudie for etablering av en fullverdig sirkulær industriklynge i Årdal i Hjelmeland kommune.

Senter for havbruksteknologi: Nye grønne verdikjeder for havbruk fra Universitetet i Stavanger får innvilget 3 millioner kroner. Prosjektet skal resultere i et felles senter for havbruksteknologi for næring, offentlig sektor og forskningsaktører.

(Copyright)
Publisert 23. November 2022, kl. 18.00Oppdatert 23. November 2022, kl. 18.16