– Vi har ingenting å vinne på å høyne konfliktnivået

Hvis vi skal nå målet om 30 GW havvind innen 2040 må vi ta hensyn til alle som har interesser på havet. Vi i havvindbransjen har stor respekt for fiskernes synspunkter når vi skal finne nye områder for utbygging.

Sameksistens er nøkkelen til å lykkes med havvind, skriver Arvid Nesse, leder for Norwegian Offshore Wind.
Sameksistens er nøkkelen til å lykkes med havvind, skriver Arvid Nesse, leder for Norwegian Offshore Wind.Foto: Sverre Meling, Maritimt Forum

Nylig la NVE fram resultatene av sin utredning av potensielle områder for havvind. Bransjen ser positivt på at det er mulig å ta hele landet i bruk når vi skal nå målet vårt om 30 GW.

Nå begynner det viktige arbeidet med å lande på de riktige områdene. Det kommer til å bli debatt, for havet vårt betyr mye for mange.

God dialog

NVE med bidrag fra flere direktorater har gjort en grundig jobb. De har luket ut områdene hvor konfliktnivået er høyt. Så sitter vi igjen med store arealer hvor det er lavere nivå av mulige konflikter. Det betyr ikke at det er konfliktfritt.

Vi skal nå gå inn med kunnskap, forskning og erfaring for å bidra konstruktivt inn i arbeidet med å skrelle ned til de områdene som egner seg best for flest.

Vi er glade for den gode dialogen vi har med fiskerinæringen. De uenighetene vi har omkring havvindsatsingen i Norge, har vi diskutert åpent og konstruktivt. Vi inviterer hverandre inn på konferanser, møter og andre arenaer hvor sameksistens er på agendaen. På Norges største politiske møteplass for havvindbransjen, Havvindkonferansen, deltok Fiskarlaget. Våre to næringer er representert i regjeringens Samarbeidsforum for havvind.

Det er mye å lære når vi lytter til hverandre, og vi i havvindbransjen er helt avhengige av å bygge en god forståelse av fiskerinæringens bekymringer rundt havvindambisjonene i Norge. Når vi i mai inviterer over 600 deltakere til Haugesund på vår internasjonale konferanse om flytende havvind, Floating Wind Days, er sameksistens på programmet.

Misforståelser

Derfor er vi veldig lei oss for at rapporten vi la fram om nye potensielle havvindområder i Norge ble oppfattet som en provokasjon. Intensjonen var det motsatte, men når vi bidro til misforståelser, er det vårt ansvar å oppklare dem. Rapporten skulle gi oss viktig ny kunnskap om nettopp sameksistens og områder med potensielle konflikter, og vi inviterte til en bred diskusjon rundt dette før NVE kom med sine konklusjoner.

Vi skulle vært tydeligere på at bransjen stiller seg bak regjeringens mål om å bygge ut 30 GW innen 2040. Vi har ingenting å vinne på å høyne konfliktnivået, og synes det er synd at flere aktører mente at det var vår intensjon å lage støy.

Nå begynner det viktige arbeidet med å få enda mer kunnskap om områdene som NVE har pekt ut. Vi vil bidra med innspill, og er opptatt av at det hentes inn nødvendig kunnskap om konsekvenser for fisk og livet i havet.

I Norge er vi helt i tet i verden på utvikling av flytende havvindteknologi. En rapport fra Menon i 2022 pekte på at flytende havvind kan skape 52.000 arbeidsplasser i 2050. De fleste av disse langs kysten. Havvind og fiskeri vil i framtiden være viktige kystnæringer som kan utfylle hverandre og styrke næringslivet langs kysten.

(Copyright)
Publisert 4. May 2023, kl. 04.01Oppdatert 4. May 2023, kl. 04.01