Hurtigruten har vært gjennom en omfattende endringsprosess, med kanskje den største endringen tilbake i 2021 da selskapet ble delt opp i Hurtigruten Norge og Hurtigruten Expeditions. Nå flagger Hurtigruten Group det NIS-registrerte «Otto Sverdrup» – tidligere «Finnmarken» – hjem til Norge og NOR-registeret.

Bare gledelig

Det er gode nyheter for hovedtillitsvalgt i Hurtigruten NSF Jørn H. Lorentzen, som ikke visste hva som møtte ham da han ble innkalt til et ekstraordinært informasjonsmøte.

Jørn H. Lorentzen er hovedtillitsvalgt i Hurtigruten NSF. Foto: Privat

– Du går litt på tå hev, ja. Men dette var bare gledelig, og jeg tror jeg aldri har smilt så mye på vei ut av et møte, forteller han til Kystens næringsliv.

Hjemflaggingen får store konsekvenser for bruken av mannskap om bord. I dag er det internasjonale tariffer, og stor grad av utenlandsk mannskap.

– Primært betyr dette norsk tariffavtale, og i praksis norske vilkår og kystruteavtalene i bunn, sier den tillitsvalgte for Norsk Sjømannsforbund, og roser arbeidsgiveren i Hurtigruten for å vise vilje til handling for norske sjøfolk.

Viktig milepæl

For Hurtigruten-driften innebærer omleggingen at «Maud» tas ut av ekspedisjonscruisene mellom Norge og England for å tilby ekspedisjonscruise til Arktis, Alaska og Antarktis for Hurtigruten Expeditions. De nye seilingene kombinerer Antarktis, Falklandsøyene og Sør-Georgia med fjordene i Patagonia, og vil starte til neste år.

«Otto Sverdrup» sine oppdrag mellom Norge og Tyskland vil gradvis bli et supplement til øvrige, kommersielle seilinger langs norskkysten, i tillegg til Svalbardekspressen og Nordkappekspressen. I sum skal dette styrke «Hurtigruten Norges kommersielle seilinger og utvider ekspedisjonstilbudet til Hurtigruten Expeditions».

Daniel Skjeldam er administrerende direktør i Hurtigruten Group. Foto: Hurtigruten

– Endringene i bruken av MS «Otto Sverdrup» og MS «Maud» markerer en viktig milepæl for Hurtigruten Group. Samtidig som vi styrker Hurtigruten Norges ikoniske posisjon langs norskekysten, gir vi Hurtigruten Expeditions økt fleksibilitet til å utvikle nye ekspedisjonsseilinger til noen av verdens mest spennende og avsidesliggende reisemål, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group i en pressemelding.

Hjemflaggingen innebærer også at selskapet trolig må rekruttere store mengder mannskap.

Trenger mange nye sjøfolk

– Vi snakker fort 100 norske sjøfolk, i hvert fall ganske mange.

– Mange rederier sliter med å rekruttere. Hvilke tanker gjør du deg?

– Det kan bli utfordrende å få fatt i nok kvalifiserte sjøfolk. Samtidig er det trolig et annet rekrutteringsgrunnlag for en rute som vil gå fra Hamburg og videre opp langs Norskekysten enn for en fergerute mellom tre havner i Finnmark.

«Otto Sverdrup» opererer i dag innenfor lovverket som NIS-fartøy, med et nødvendig havneanløp i Esbjerg før turen går videre nordover. Lorentzen er glad for at «Otto Sverdrup blir tatt hjem», som han uttrykker det, men mener det er for tidlig å si noe om hvor mange som ønsker å bli med videre. I dag er det i hovedsak filippinsk mannskap på hotell, dekk og maskin, i tillegg til norske og europeiske offiserer.

– Vi skal ha møte med skip og tillitsvalgte i neste uke, da vet vi mer. Men jeg antar at stemningen er god.

Noe som kan gi ekstra god stemning for den tillitsvalgte er et mulig navnebytte.

– «Otto Sverdrup» kan bli «Finnmarken» igjen, og selskapet har beholdt navnerettighetene. Det er utrolig positivt.

Hurtigruten Expeditions vil med endringene disponere seks skip som er spesialbygde for ekspedisjonscruise, inkludert verdens første hybridskip med batterier, MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen. Flåteendringene gir fleksibilitet til å utvide reisetilbudet videre ut over dagens mer enn 250 reisemål i mer enn 30 land over hele verden, heter det fra selskapet.