Wilson er imponert over hvordan russiske og ukrainske sjøfolk beholder vennskapet om bord i krigstider

– Det vi ser, er at mannskapet er sjøfolk og kollegaer, ikke personer med ulikt pass som tar konflikter med seg på jobb.

Tross en betydelig nedtrapping har Wilson fremdeles mange russiske sjøfolk.
Tross en betydelig nedtrapping har Wilson fremdeles mange russiske sjøfolk.Foto: Marc Ryckaert

Det sier driftsdirektør Torbjørn Dalsøren i det bergenske bulkskipsrederiet Wilson til Kystens Næringsliv.

Erfaring fra 2014

Siden krigsutbruddet for et år siden har Wilson jobbet strategisk med å kutte i antallet russiske sjøfolk i rederiet.

Thorbjørn Dalsøren, driftsdirektør i Wilson.Foto: Privat
Dette skyldes naturlig nok et ønske om å spre risikoen i forhold til at bemanningskabaler blir vanskeligere å legge med tungt russisk mannskap om bord. Fra 1500 er antallet russere redusert med en «god tredjedel».

– Når det gjelder forholdet mellom russere og ukrainere, hadde vi erfaring fra 2014 og den russiske annekteringen den gang. Da forløp alt smertefritt med tanke på forholdet sjøfolkene imellom på våre skip, sier Dalsøren.

Mulig frisone

Denne situasjonen har vedvart også etter februar i fjor, da Russland gikk til angrep på Ukraina. Den blodige krigen har nå pågått i et år.

Dalsøren og rederiet er imponert over hvordan mannskapet har håndtert situasjonen.

– Vi har faktisk hatt tilfeller der russiske sjøfolk har forlangt å få sine ukrainske kollegaer om bord, og vice versa, sier han.

Erfaringen rederiet har gjort seg er at russerne og ukrainerne fokuserer på samhold og godt sjømannskap når de er på jobb.

Administrerende direktør Øyvind Gjerde i Wilson AS.Foto: Wilson

– Du skal heller ikke se bort fra at arbeidet kan bli en slags frisone i forhold til det som foregår i hjemlandene, sier Dalsøren.

Var forberedt

Administrerende direktør Øyvind Gjerde i Wilson sier til Kystens Næringsliv at rederiet selvsagt har fulgt med på situasjonen etter krigsutbruddet i februar i fjor.

– Vi var beredt på at vi kanskje måtte gjøre noen endringer i forhold til russere og ukrainere, men dette har ikke vært nødvendig, forteller Gjerde.

Wilson operer en flåte på rundt 130 fartøy og er Europas største rederi på nærskipsfart. Rederiet kontrolleres av Eidesvik-familien, som gjennom selskapet Caiano AS har en eierendal på 86,5 prosent.

(Copyright)
Publisert 10. February 2023, kl. 11.05Oppdatert 10. February 2023, kl. 11.47