Australsk selskap vil etablere storskala ammoniakkfabrikk i Bremanger

Det er godt nytt for kraftkommunen, som har høstet positive erfaringer med utenlandsk eierskap gjennom kinesiske Elkem Bremanger.

Holmaneset i Bremanger kan bli vert for en australskeid ammoniakkfabrikk.
Holmaneset i Bremanger kan bli vert for en australskeid ammoniakkfabrikk.Foto: Bremanger kommune, omriss av Kystens Næringsliv

– Vi har innestengt kraft som vi ikke får benyttet. Mitt mål er å etablere arbeidsplasser i vårt eget område med våre egne ressurser, sier Anne Kristin Førde til Kystens Næringsliv.

Førde er Ap-ordfører i Bremanger kommune, og akkurat nå småfryser hun et kvartal unna det flunkende nye fylkesbygget i Bergen sentrum. Det skal nemlig innvies klokken fire, og det er allerede tett mellom ordførerne.

Anne Kristin Førde er AP-ordfører i Bremanger kommune.Foto: Ketil Svendsen

– Vi ønsker at vannkraft skal gi oss utvikling lokalt, i stedet for å frakte det ut til andre arbeidsplasser.

Storskala ammoniakk

– 300 megawatt kapasitet, så fort som mulig. Det er snakk om et storskalaanlegg, sier Thor Magnus Rovik.

Rovik er daglig leder, eller landsjef som det heter, i knapt året gamle Norway Fortescue Future Industries AS. Det er australskeide selskapet har kjøpt seg areal med kaimulighet tiltenkt produksjon av ammoniakk av grønt hydrogen i Bremanger.

Produksjonsoppstart kan, slik ordføreren forstår det, skje i 2027, med etableringsfase trolig i 2025. Om alt går etter planen.

Selskapet er eid av australske Fortescue Metals Group (FFI), et av verdens største jernmalmselskap. Klima er agenda også «down under». Det gjenspeiler seg i alle greiner av det globalt rettede konsernet.

– Future Industries ble startet opp for å dekarbonisere malmdriften, men også for samtidig å skape en portefølje av ammoniakk og hydrogen, sier Rovik.

Prosjektet i Bremanger er tenkt å sikre grønt ammoniakk for gryende eksportmarkeder som Norge og Tyskland.

– Vi har stor tro på at markedet for ammoniakk vil øke, sier Rovik.

Ammoniakk lages ved å tilføre nitrogen til hydrogen, og det er altså en ammoniakkfabrikk som blir etablert på Holmaneset i Bremanger.

Thor Magnus Rovik er landsjef i Norway Fortescue Future Industries.Foto: Linkedin

– Vi ønsker å skape et norsk prosjekt som også bygger norsk industri, lover Rovik.

Det er ennå tidlig fase i prosjektet. Tidshorisonter, antall ansatte og andre størrelser vil komme, lover han med henvisning til at han ønsker en ryddig dialog blant annet med kommunen.

Kinesiske Elkem

Svelgen i Bremanger har allerede kraftkrevende industri, med det i dag kinesiskeide Elkem Bremanger som hjørnesten i den gamle sunnfjordkommunen. Foruten silisium- og ferrosilisiummaterialer har den tradisjonelt norske bedriften også overskytende produksjon av grønt hydrogen, alt med energi fra lokal vannkraft.

– De tok kontakt med oss i mai 2021, og vi har hatt flere møter etter det. I utgangspunktet hadde FFI tenkt seg lokalitet i bygden Ålfoten, der våre to største kraftverk ligger, forteller Førde.

Etter anbefaling fra kommunen landet FFI plasseringen til Holmaneset, med det ordføreren karakteriserer som gode arealer og nærhet til skipsleden. Dette er samme område der kommunen tidligere har ønsket både batterifabrikksatsing og petroleumsbase velkommen.

Vanskelige oppkjøp

– Nok en utenlandsk aktør på norske ressurser?

– Er der andre norske selskap som tør å ta den type investering som Fortescue tar nå? parerer Førde.

Hun medgir at denne typen oppkjøp av arealer og ressurser «er vanskelig», men at Perth-selskapets uttalte grønne profil og globale aktiviteter har styrket kommunens syn på aktørens seriøsitet.

- For meg er den finansielle strukturen på investeringsselskapet like viktig som om det er et norsk eller utenlandskeid selskap. Vi var jo bekymret da Elkem-konsernet kom på kinesiske hender.

Vi har fått nyhetsbrev!

Redaksjonssjef Stig Erik Elliott oppdaterer deg ukentlig på det viktigste som skjer i maritim industri og leverandørnæring.
Meld deg på nyhetsbrevet

Erfaringen hennes så langt er at eierne har investert i områdene rundt, med vedlikehold, oppgradering og andre løft. Som kommune, understreker hun, har ikke Bremanger annet enn positive erfaringer.

– Selv om mange var svært skeptiske i starten, påpeker Førde.

Holmaneset i Bremanger, nord for Florø.Kart: FFI

Industrierfaring positivt

FFI holder kortene tett til brystet om eventuelle andre prosjekter i emning. Stikkord er modenhetsgrad. Der har Bremanger-prosjektet kommet langt nok til at FFI vil gå ut offentlig.

– Hva gjør at Bremanger har pekt seg ut?

– Det handler jo om tilgang på kraft, selvfølgelig. Samtidig er det behov for industriområde, og ikke minst mulighet for eksport. Tilgang på sjø, med andre ord.

Rovik trekker også frem at kommunen er vant til kraftkrevende virksomhet.

– Industri fra før er positivt.

Landsjefen understreker at FFI har en lokal profil som skal gi stedlig industri gode vekstvilkår.

– Vi er globale, men ser samtidig verdien i å bygge opp samfunnet rundt en industrisatsing.

Batteri satte kommunen på kartet

Kommunen håper nå på ytterligere arbeidsplasser, tilflytning og etablering av grønn industri. Ordføreren tror at prosjektet kan gi positiv utvikling både for kommunen og kommunene rundt, med god næringsutvikling for hele regionen.

– Vi har omtrent den kraften de trenger, sier Førde på spørsmål om den nye, kraftkrevende industrien vil sette et tak for fremtidige etableringer.

Selv tipper hun at Bremanger ble «satt på kartet» da utlysingene rundt de store batterifabrikker var ute.

– Vi laget et godt prosjekt på det. Ikke med stort håp om å lande noe, men for å gjøre oss synlige og samtidig vise at vi ønsket å gjøre vår del opp mot grønn industri.

Det er nemlig kraftressurser, tilgang til vann, hav og godt kommunesamarbeid som ofte er gulroten for denne typen industri.

– Gamle Sunnfjord er kanskje ikke kjent for godt veinett?

– Innenfor vei er det ikke god infrastruktur, men det er selskapet klar over, sier Førde.

Hun oppfatter at det meste av produksjonen skal transporteres sjøveien.

– Men kanskje en tunge på vektskålen for å komme inn i regionale veibudsjetter?

– Det er lov å håpe at akkurat det blir prioritert.

Anne Kristin Førde håper at oppstarten går gjennom hos Statsforvalteren.Foto: Ketil Svendsen

Kommunale tilbud

Selv om antall arbeidsplasser inntil videre er uvisst, tror Førde at det i Bremanger-målestokk blir en stor arbeidsplass.

– Som kommune skal vi gjøre det som er vår jobb, nemlig å sørge for at nyinnflyttede får seg et sted å bo, og har tilbud om skole og barnehage. Nå har vi satt i gang en områdereguleringsplan for Holmaneset.

Nå håper alle partier i kommunen på grønt lys fra godkjennende instanser, i god dialog med Statsforvalter.

– Jeg skal bidra så godt som jeg kan, sier hun.

– Hva krever dette av kompetanse i kommunen?

– Dette blir jo et samarbeid med FFI, så det vet vi ikke helt ennå. Samtidig er vi innstilt på å knytte til oss den kompetansen som trengs, forutsatt at dette går i mål, sier Førde.

Ennå er det mye som skal på plass, og hvilken del av lokal leverandørindustri som har grunn til å juble høyest er det ennå for tidlig å si.

– Vi har jo allerede mindre leverandørindustri rundt Elkem, men vi tenker jo at dette er en satsing som vil kreve mye fra elektro og rørleggerindustri og annen teknologi. Vi er i en tidlig fase.

(Copyright)
Publisert 9. March 2023, kl. 05.37Oppdatert 9. March 2023, kl. 07.12