Ser lyst på fremtiden etter å ha tapt fem milliarder siden dagens eiere overtok

Tross røde regnskapstall også i 2022 mener Alberto Maestrini at markedet er tilbake og at Vard Group er rigget for vekst etter mange tunge år.

Alberto Maestrini, administrerende direktør og styreleder i Vard Group.
Alberto Maestrini, administrerende direktør og styreleder i Vard Group.Foto: Vard

Vard Group bedret driftsresultatet med drøyt 260 millioner kroner fra 2021 til 2022. Driftsresultatet endte likevel på -393 millioner, mot -658 millioner året før.

Langsiktig eier

– I 2022 opplevde vi et tregere marked i andre halvår. Samtidig økte energiprisene og råvarekostnadene betydelig etter at krigen i Ukraina brøt ut. Dette preget resultatet vårt, sier Alberto Maestrini, som er administrerende direktør og styreleder i Vard Group.

På samme måte som Ulstein har Vard lagt en del tøffe år bak seg. Ulstein har de siste åtte årene tapt en drøy milliard på driften.

Siden den italienske industrigiganten Fincantieri overtok aksjemajoriteten i Vard i januar 2013, har det samlede driftsunderskuddet vært på over fem milliarder kroner.

Alberto Maestrini påpeker at Fincantieri er en langsiktig, industriell eier som har stor tro på den norske verftsvirksomheten i Vard. Det ble understreket da konsernleder Pierroberto Folgiero var på norgesbesøk tidligere i år.

Han karakteriserte Vard som konsernets «hemmelige våpen» når man vil øke inntektene med 12 milliarder kroner fra dagens nivå, hovedsakelig gjennom satsing på offshorevirksomhet.

– Fincantieri har bidratt med betydelig finansiell støtte. Nå mener jeg Vard er i en posisjon der vi kan begynne å gi noe tilbake, sier Maestrini.

Både havvind og olje og gass

Og det er spesielt fornybarmarkedet med bygging av offshorefartøy til havvind som får Vard til å se positivt på framtiden.

I 2021 begynte aktiviteten her å ta seg opp. Trenden ble forsterket i 2022, men covid-19 og krigen i Ukraina har lagt en resultatmessig demper på veksten.

Hittil i år har Vard blant annet signert kontrakt for bygging av fire CSOV-er for havvindrederiet Edda Wind, to CSOV-er med opsjon på ytterligere to for britiske North Star, to CSOV-er for Purus Wind og et kabelleggingsfartøy for danske NCT Offshore.

– For ti år siden hadde vi et betydelig marked på olje og gass. Nå er det havvind som dominerer. Energimarkedet er i vekst og vil slik vi ser det være det i mange år framover, sier Maestrini.

Han har også tro på at markedet for offshorefartøy til olje og gass vil gjøre comeback etter mange års stillstand i kjølvannet av den store oljenedturen i 2014.

Den norske tiltakspakken for aktivitet i Nordsjøen er blant faktorene som tilsier vekst også her.

– Flåten her er aldrende. Selv om vi trenger langsiktig satsing på fornybar energi, kan vi ikke se at Europa vil klare seg uten spesielt gass i en del år framover. Derfor tror jeg vi vil se en økning i bygging av fartøy til olje og gass, uten at jeg i dag kan si når løftet vil komme, sier Maestrini.

Vil drive innovasjon

En rapport utarbeidet av Menon viser at norske verft historisk har vært gode på utvikling av nye fartøystyper og at resultatene er gode i perioder der markedet trenger innovasjon.

I perioder med standardisering og stort fokus på pris sliter nybyggverftene mer.

– Vi har en solid markedsandel spesielt på servicefartøyer. Nå står vi på trappene til en periode der det er behov for mye innovasjon knyttet til det grønne skiftet. Vi kan drive innovasjonen her, sier Maestrini.

Han nevner det prisvinnende prosjektet Ocean Charger, der det skal utvikles løsning for lading av offshorefartøy i vindparker, som eksempel på utviklingsprosjekter der Vard har en sentral rolle.

– Her har vi samarbeidet med en rekke andre aktører, deriblant Sintef. Et veldig godt eksempel på innovasjon i den norske maritime klyngen, sier Maestrini.

Cruise og forsvar

Selv om de fleste prognoser peker rett opp for skip til energisektoren offshore, er Maestrini opptatt av at Vard ikke skal gjøre seg for avhengig av ett fartøysegment.

De siste to årene har Vard levert cruiseskip til rederiene Ponant, Hapag-Lloyd Cruses og Coral Expeditions. I en litt lengre tidshorisont består cruiseporteføljen av 12 leverte skip.

– Dette er et segment der vi har erfaring og der vi ønsker å ha en sterk posisjon også i framtiden, sier Maestrini.

I tillegg har Vard Group inngått et samarbeid med Ulstein Verft for å vinne rammeavtalen for modifikasjon og vedlikehold av Forsvaret sine fregatter i Nansen-klassen.

(Copyright)
Publisert 29. June 2023, kl. 03.31Oppdatert 29. June 2023, kl. 03.31