Tidligere styremedlem anker konkursen – mener Dof er levedyktig

Opprørsleder for småaksjonærene i Dof, Bjarte Brønmo, har anket konkursen til lagmannsretten.

Det spisser seg til i kampen om fremtiden til Dof.
Det spisser seg til i kampen om fremtiden til Dof.Foto: Dof

Tidligere styremedlem og aksjonær i offshorerederiet Dof ASA, har anket konkursåpningen i selskapet til lagmannsretten.

– Dof er solvent. Det blir bevist gjennom restruktureringsavtalen der gjeld konverteres til aksjer og noen kreditorer går inn og overtar selskapet. Det ville de aldri gjort om selskapet ikke var levedyktig, sier Bjarte Brønmo til Kystens Næringsliv.

Som tidligere styremedlem mener Brønmo at han har en plikt til å få gjennomført en solvensvurdering av selskapet.

– Dette ble ikke gjort i Dof sitt tilfelle. Selskapet ble sendt rett til konkurs. Etter covid-viruset har det blitt altfor enkelt å komme inn under rekonstruksjonsloven. Det kom heller ikke noe frivillig forslag fra Dof om solvensvurdering, bare en børsmelding og så kjapt videre til konkurs, mener Brønmo.

Solvent eller solvens, betegner det å være i stand til å betale sin gjeld. Det motsatte er insolvent eller insolvens.

En solvensvurdering skjer vanligvis gjennom paragraf 57 i rekonstruksjonsloven:

«Dersom skyldneren overfor retten godtgjør å være solvent, jf. konkursloven § 61, skal retten avslutte rekonstruksjonsforhandlingen uten at konkurs åpnes.»

Milliardgjeld

I starten av februar kom meldingen om at Hordaland tingrett besluttet å åpne konkurs i Dof.

Før det ble en redningsplan, som ville gi aksjonærene fire prosent av «nye» Dof, nedstemt, deretter ble rekonstruksjonsplanen hvor aksjonærene ville fått 1 prosent, nedstemt.

Finansdirektør i Dof, Hilde Drønen uttalte den gang at det var en trist dag fordi man la frem et forslag om restrukturering som aksjonærene valgte å stemme ned.

Brønmo var sentral i opprører. Selv er han en av de største småaksjonæren med over fem prosent av aksjene i Dof.

Milliardgjeld

I kjennelsen fra Bergen tingrett, peker retten på at Dof-konsernet har en gjeld på 23 milliarder kroner. Morselskapet skylder 950 millioner kroner av dette, pluss at det har garantert for rundt 10 milliarder kroner av gjelden i konsernet.

Det er også to milliarder kroner i ubetalte renter, som har påløpt etter Dofs avtale om betalingspause for en betydelig del av gjelden.

«Hverken selskapet eller konsernet er per dag i stand til å betjene den samlede gjelden, en situasjon som har vedvart over lengre tid», skriver retten.

– Fikk ikke informasjon

Han hevder overfor Kystens Næringsliv at aksjonærgruppen han representerer i tiden forut for konkursmeldingen kontinuerlig prøvde å få tilgang til restruktureringsplanen som ble utarbeidet – uten å lykkes.

– Det var blant annet derfor jeg trakk meg fra styret, sier Brønmo.

Han påpeker at selv om det er han personlig som har sendt inn konkursanken til Gulating lagmannsrett for å få gjort solvensvurdering, har han støtte i aksjonærgruppen som har motsatt seg avtalen fra starten av.

– Vi har i størrelsesorden 130 millioner aksjer bak oss, og tallet er stadig voksende. Sammen utgjør vi desidert største eier i selskapet, sier Brønmo.

– Har vært insolvent lenge

Erik Hagerup, fondsforvalter i Heimdal Forvaltning.Foto: Heimdal Forvaltning

Etter restruktureringsavtalen som nå foreligger vil fondet gå inn på eiersiden i Dof Subsea gjennom at gjelden konverteres til aksjer.

Hagerup mener Brønmo bommer i sin kritikk og vurdering av avtalen.

– Gjelden i selskapet prises fortsatt til et nivå som tilsier at kreditorer sitter med tap. Selskapet er heller ikke i stand til å betjene renter og avdrag på en gjeld på 25 milliarder kroner. Dof har vært insolvent i tre år, sier Hagerup i en kommentar til Brønmos påstander.

Advokat Egil Horstad i Schjødt, som først var oppnevnt som «rekonstruktør» i saken og senere gjort til bostyrer i forbindelse med konkursåpningen, sier til Dagens Næringsliv at han ikke har full oversikt over hvilke konsekvenser anken får for prosessen.

Ønsker ikke å kommentere

Styreleder Leif Salomonsen i Dof.Foto: Adrian Nielsen/DN

Kystens Næringsliv har vært i kontakt med styreleder Leif Chr. Salomonsen i Dof.

Han ønsker ikke å kommentere påstandene fra Bjarte Brønmo.

Da det siste forslaget til restruktureringsforslag ble lagt formelt ble lagt frem i slutten av januar, uttalte Salomonsen følgende i en pressemelding:

– Styret fremmer dette forslaget til rekonstruksjon etter grundige overveiinger og utstrakt kontakt med kreditorer og aksjonærer. Styret mener det ville være umulig å oppnå tilstrekkelig tilslutning blant aksjonærene for en løsning der de kun ville eie én prosent av selskapet etter gjeldskonvertering. Likeledes vil det etter styrets mening være umulig å oppnå aksept blant kreditorene for mer enn 3,75 prosent til de eksisterende aksjonærene.

(Copyright)
Publisert 2. March 2023, kl. 14.08Oppdatert 13. March 2023, kl. 12.43