– Som pionerselskap på utbygging av havvind ser vi at det er helt nødvendig å utforske mulighetene som vil by seg for leverandørindustrien. Samtidig er det også behov for kunnskap og kompetanse. Det er grunnen til at vi er med på dette initiativet, sier Knut Vassbotn, CEO i Deep Wind Offshore.

Kompetente leverandører

Sammen med Hans Petter Øvrevik grunnla han selskapet i 2020. Med rederiet Knutsen OAS, Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag på eiersiden har Deep Wind Offshore satt seg som mål å søke lisens for utbygging av havvind på norsk sokkel.

I samarbeid med franske EDF Renewables har de satt Utsira Nord først på prioriteringslisten, men de har også varslet søknad for Sørlige Nordsjø II.

– I forbindelse med havvindutbyggingen må vi jobbe med alt som er av ressursleverandører. På Vestlandet har vi en svært kapabel leverandørindustri med stor evne og vilje. Det finnes også et miljø tilknyttet Metcentre. Da er det naturlig å etablere et senter i denne regionen, sier Vassbotn.

Utsira kommune har på sin side lansert tanken om en forskningsinstans lokalisert på øyen med mål om å gjøre miljøundersøkelser og overvåke utbyggingens påvirkning på naturen og havmiljøet.

– Dette er ikke en konkurrerende tanke, men noe som kan passe godt inn med det vi planlegger. Følgeforskning på Utsira er naturlig med tanke på beliggenheten. Her må vi samarbeide, sier Meling jr.

Behov for kompetanse

Nylig ble det avholdt et kickoff-møte der utbyggere, lokale og regionale næringsaktører, fylkeskommune og Haugesund kommune samt representanter for forskningssiden samlet seg for å begynne arbeidet med et slikt senter.

Sintef, Norce, Høgskulen på Vestlandet var blant deltakerne, sammen med utbyggingsaktørene Blåvinge, Shell, Source Galileo, Deep Ocean og Deep Wind Offshore.

I tillegg til å høste kunnskap, er Vassbotn veldig opptatt av kompetanseheving i den norske havvindsektoren.

– Det er helt nødvendig å ha tilstrekkelig med kompetanse om vi skal nå de norske utbyggingsmålene. Her må vi ha med skoleverket på fagarbeidernivå og akademia for høyere utdannelse, sier Vassbotn.

Oppretter arbeidsgruppe

Sverre Meling jr., daglig leder i Maritimt Forum Haugaland og Sunnhordland, representerer en rekke industri- og teknologileverandører som allerede i dag jobber med havvind.

Sverre Meling jr., daglig leder i Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland. Foto: Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland

I tillegg har mange lang erfaring fra olje og gass, innenfor områder som kan være døråpnere til markedsandeler i den norske havvindutbyggingen.

Meling forteller at det nå er sendt ut invitasjoner for å få på plass en arbeidsgruppe som skal formalisere tankene som ble luftet under kickoff-møtet.

– Vi må samsnakkes og konkretisere konseptet mer før vi løftet det opp et nivå og involverer myndigheter ut over kommune og fylkeskommune. Samtidig er det viktig at et slikt senter kan være med på å høste erfaringer fra utbyggingen på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø. Lisensrunden er ikke langt unna, dermed har vi ikke mer enn tiden og veien, sier Meling jr.

Sekretariatsfunksjon

Utgangspunktet for Maritimt Forum og de andre aktørene bak samarbeidet er ikke at man skal bygge opp et komplett forskningssenter der man overflytter all aktivitet fra dagens norske miljøer på forskning og utvikling.

– Det vi snakker om er en koordinerende enhet, et sekretariat, et erfaringssenter – noe som skal inneha en del funksjoner men, viktigste av alt, sørge for at vi samler inn og får strømlinjeformet det som har med utvikling av kompetanse og erfaringer knyttet til havvind, sier Meling jr.

Nettopp derfor er han glad for at aktører som Sintef og Norce allerede er med på konseptlaget.

Som representant for næringsaktører i regionen er han overbevist om at Sunnhordland og Haugalandet vil være godt posisjonert for en sentral rolle i den norske havvindutbyggingen.

– Vi må legge til rette for lokal verdiskaping og utnytte den nærheten vi har til Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Samtidig er det viktig at vi vektlegger nasjonalt samarbeid og ser senteret som et viktig erfaringsgrunnlag for videre utbygging på norsk sokkel, sier Meling jr.